Finlex

Bedömning av likabehandling

Verktyg för bedömning av likabehandling

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Analys av resultaten och inledning av planeringen

yhtenvertaisuus-05

Från resultat till åtgärder

Syftet med en bedömning av likabehandling är att identifiera utvecklingsobjekt i anknytning till likabehandling. Utifrån bedömningen är det möjligt att planera åtgärder för att främja likabehandling på arbetsplatsen och i verksamheten. Konkreta åtgärder införs i likabehandlingsplanen. Planen kan vara en separat plan eller en del av en annan plan (såsom jämställdhetsplanen, undervisningsplanen, verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet osv.). En stor mängd material har utarbetats för att underlätta upprättandet av en likabehandlingsplan och detta material ingår i källmaterialet för denna handbok.

Likabehandlingsplanen kan innehålla till exempel en beskrivning av metoderna för att bedöma likabehandling och dess resultat, en lista över konkreta åtgärder för att främja likabehandling och hur och med vilken tidtabell genomförandet av planen följs upp, bedöms och vid behov uppdateras.

Bedömningsmatris

bedomningsmatris

Källmaterial

Olika handböcker har utarbetats om planering av likabehandling och de kan ge idéer om bedömning av likabehandling och de planer som ska utarbetas utifrån dessa.  Även om en del av materialet utarbetats då den gamla lagen om likabehandling var i kraft, lämpar sig de handböcker och det material som finns nedan väl för att underlätta upprättandet av en plan som beaktar alla diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen. Några anvisningar som utarbetats efter ikraftträdandet av den nya lagen har också publicerats. Nedan följer en sammanställning av detta material i kronologisk ordning: