Finlex

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Tulosten analyysi ja suunnittelun käynnistäminen

yhtenvertaisuus-05

Tuloksista toimenpiteisiin

Yhdenvertaisuuden arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa yhdenvertaisuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Arvioinnin pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä joilla yhdenvertaisuutta edistetään työpaikalla ja toiminnassa. Konkreettiset toimenpiteet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suunnitelma voi olla erillinen tai osa jotain muuta suunnitelmaa (kuten tasa-arvosuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa, työsuojeluntoimintaohjelmaa jne.). Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen tueksi on laadittu paljon materiaaleja joita löytyy tämän oppaan lähdeaineistosta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi kuvauksen yhdenvertaisuuden arviointimenetelmistä ja sen tuloksista, listauksen konkreettisista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä sen miten ja millaisella aikataululla suunnitelman toimeenpanoa seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään.

Arviointimatriisi

arviointimatriisi

Lähdeaineistoja

Yhdenvertaisuussuunnittelusta on laadittu erilaisia oppaita ja ne voivat antaa ideoita yhdenvertaisuuden arvioimisen ja sen pohjalta tehtävien suunnitelmien tekemiseen. Vaikka osa aineistoita on laadittu vanhan yhdenvertaisuuslain aikana, soveltuvat tähän kerätyt oppaat ja aineistot hyvin uuden yhdenvertaisuuslain edellyttämän kaikki syrjintäperusteet huomioon ottavan suunnitelman tekemisen tueksi. Muutamia uuden lain voimaan tulon jälkeen laadittuja ohjeita on myös ilmestynyt ja aineistot on kerätty tähän aikajärjestyksessä: