Finlex

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Miksi?

yhtenvertaisuus-01Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa säädetään muun muassa eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta henkilöstön ja muun toiminnan osalta.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu on tarkoitettu apuvälineeksi yhdenvertaisuuden edistämistyötä tekeville toimijoille. Se sisältää

  1. tietoa yhdenvertaisuuslain sisällöistä
  2. ajatuksia siitä mitä eri toimijoiden tulisi arvioida arvioidessaan yhdenvertaisuutta
  3. esimerkkejä eri syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä
  4. esimerkkejä organisaation toimintojen kehittämisestä yhdenvertaisuuden näkökulmasta
  5. esimerkkejä menetelmistä joiden avulla yhdenvertaisuutta voidaan arvioida
  6. sekä vinkkejä siihen, miten arvioinnista edetään yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Mitä hyötyä yhdenvertaisuuden arvioimisesta ja edistämisestä on?

Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tunnistaa syrjintää sekä keinoja joiden avulla työpaikan ja toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Arvioinnin pohjalta viranomaisen, koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on mahdollista toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen tukee kaikkien työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Se ennalta ehkäisee syrjintää, parantaa organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta, lisää turvallisuutta ja auttaa organisaatiota hyödyntämään monimuotoisuuden mukanaan tuomia etuja. Yhdenvertaisuuden edistäminen parantaa sosiaalisen ilmapiirin lisäksi myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä laajemmin yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Jokainen yhdenvertaisuutta edistävä työpaikka on panostus syrjimättömän Suomen puolesta.

Seuraava jakso: