Finlex

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Syrjimättömyystesti

Syrjitäänkö sinun työpaikallasi? Kuinka hyvin työyhteisön ja asiakaskunnan monimuotoisuus huomioidaan toiminnassanne? Onko teillä tietoa ja taitoja kehittää palveluja yhdenvertaisemmiksi?

Vastaamalla seuraavaan testiin voit saada arvion siitä, millä tasolla organisaationne yhdenvertaisuustilanne on. Valitse vastausvaihtoehdoista se, joka on lähimpänä tilannetta sinun työpaikallasi.

Kyselyä voitte hyödyntää yhdenvertaisuussuunnittelussa esim. vertailemalla toistenne käsityksiä työyhteisönne tilanteesta.

1

Huonosti suomea osaava asiakas haluaa lisätietoja palveluistanne. Mitä mahdollisuuksia hänellä on saada neuvontaa?

2

Miten organisaatiossanne suhtaudutaan vähemmistötaustaisten työntekijöiden (esim. etniset vähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) rekrytointiin?

3

Työpaikallenne päätetään palkata harjoittelija puoleksi vuodeksi. Yhtenä hakijana on romanitaustainen opiskelija.

4

Joku työpaikallanne ehdottaa osallistumista elämystapahtumaan, jossa tarkoituksena on kokea itse, miltä tuntuu asioida sokeana.

5

Miten tiedotusta suunnitellessa (esitteet, nettisivut ym.) on otettu huomioon asiakkaiden erilaiset rajoitteet?

6

Kuinka helppoa työpaikallanne on liikkua pyörätuolilla?

7

Työyhteisöön palkataan uusi työntekijä. Toinen työntekijä kertoo nähneensä hänen menevän homobaariin viikonloppuna.

8

Miten työyhteisössäsi suhtaudutaan maahanmuuttajataustaisiin asiakkaisiin?

9

Miten talon sisäisissä dokumenteissa (vuosisuunnitelmat, tulostavoitteet, soveltamisohjeet) käsitellään yhdenvertaisuutta?

10

Vähemmistötaustaisten asiakkaiden kohtaaminen voi herättää kysymyksiä. Miten asiakaspalvelusta vastaavaa viranomaista ohjeistetaan käytännön ongelmissa?

11

Minkälaisin menetelmin organisaatiossasi seurataan yhdenvertaisuuden toteutumista?

12

Asiakas haluaa antaa kriittistä palautetta vammaisten ihmisten mahdollisuuksista asioida virastossa. Miten palautteeseen suhtaudutaan?

13

Seta ry:n paikallisyhdistys tekee aloitteen toimistonne sukupuolittuneiden wc-tilojen muuntamisesta sukupuolivähemmistöille sopiviksi unisex-tiloiksi. Miten organisaatiossasi reagoidaan tilanteeseen?

14

Miten organisaatiossanne käsitellään työntekijöiden välistä syrjintää?

15

Iäkäs työntekijä kokee, että hänet suljetaan nuorekkaan työyhteisön ulkopuolelle. Miten työntekijä voi vaikuttaa tilanteeseen?

1 / 15